Fotografi skapt av

Dato: 1961-08-19

Signatur: ubb-w-sh-119811
Eies av

Hæggerneset mølle A/S

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus