Plakat skapt av

Publisert: 2009

Utgitt av
Electronic Poetry Center

Utgitt av
Hermenia Research Group


Nettsider
E-Poetry 2009


Signatur: ubb-uib-ela-013


Er en del av

Electronic Literature - posters and other historical documents

This collection of posters in the field of electronic literatu... se mer


comments powered by Disqus