ProveniensSignatur: 8f9094d6-9deb-46b4-93da-4f2227711765


Den har tilhørt professor Olof Rudbeck den ældre. Avskriften besørgedes av hans søstersøn Petter Salan, fra hvem der findes breve til Rudbeck indheftet paa side 617 og 664. Paa bindet staar med Christies haandskrift:


comments powered by Disqus