UtgiverSignatur: 9b6e650e-1c1f-4e61-83df-bfc6ebe86d6b


Oppi kortforlag, Kristiania/Oslo. Firmaet heitte eigenleg Eberh. B. Oppi Kunstforlag. Det opphavlege namnet var truleg Nordisk Kortforlag. Firmaet dreiv mellom anna postkortproduksjon. Postkorta har ofte (alltid?) firmalogo nedst i venstre hjørnet på postkorta: Eneret PPI og produksjonsnummer under logoen. Firmaet produserte mange kort frå byar og bygder i Rogaland, særleg frå Stavanger, ca. 1900-1950. Kilde Fotonetverk-Rogaland


comments powered by Disqus