Atelier KK

Hansa Bryggeri

Trapp, Hall, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-054

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Skrivebord, Bryggeri, Kontorist

Fotografi ubb-kk-n-425-023

Atelier KK

[Interiør fra kontor på Hansa Bryggeri]

Interiør fra kontor på Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Kontor, Skrivebord, Bryggeri, Kontorist

Fotografi ubb-kk-n-425-022

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Kontor, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-059

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Bryggeri, Disk

Fotografi ubb-kk-n-425-041

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Adm. direktørs kontor.

Interiør og innredning, Kontor, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-052

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Wilhelm Murstad, Adm. dir. 1919-1959.

Kontor, Lampe, Skrivebord, Bryggeri, Direktør

Fotografi ubb-kk-n-425-019

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Utskjæringer, Dør, Dørportal, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-040

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Kontorer

Interiør og innredning, Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Skrivebord, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-055

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Forværelse til adm. direktør.

Interiør og innredning, Maleri, Bryggeri, Salong

Fotografi ubb-kk-n-425-060

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Wilhelm Murstad, Adm. dir. 1919-1959.

Interiør og innredning, Kontor, Skrivebord, Bryggeri, Direktør

Fotografi ubb-kk-n-425-018

Atelier KK

Hansa Bryggeri

1927-03-18

Interiør og innredning, Kontor, Lampe, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-057

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Administrasjonsbygget, Kalfarveien 57 a

Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-003

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Kalfarveien 57a

Interiør og innredning, Kontor, Bryggeri, Trappeoppgang

Fotografi ubb-kk-n-425-037

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Kontorer

Interiør og innredning, Kontor, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-056

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Trapp, Hall, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-053

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Stol, Bryggeri, Langbord, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-425-038

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Kontor, Telefon, Mann, Lampe, Skrivebord, Bryggeri, Kontorist

Fotografi ubb-kk-n-425-030

Atelier K. Knudsen

[Kontorbygningen til Hansa Bryggeri A/S]

Kontorbygningen til Hansa Bryggeri A/S

Kontor, Inngangsparti, Gatelys, Tårn, Hage, Arkitekt, Portal, Mur, Bryggeri, Arkitekter, Ølbryggerier & agenter

Fotografi ubb-kk-n-338-003

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Kontor, Brygge

Fotografi ubb-kk-n-425-058

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Kontorsjef Ingolf Traae

Interiør og innredning, Kontor, Lampe, Kontorsjef, Skrivebord, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-026

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Hovedbokholder Værø

Interiør og innredning, Telefon, Skrivebord, Bryggeri, Bokholder

Fotografi ubb-kk-n-425-031

Atelier KK

Hansa Bryggeri

1916-04-10

Ekspedisjonskontoret

Interiør og innredning, Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Arbeider, Bryggeri, Kontorist

Fotografi ubb-kk-n-425-021

Hansa Bryggeri

Administrasjonsbygget, Kalfarveien 57 a.

Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-002

Atelier KK

Hansa Bryggeri

1. etasje Kalfarvei 57a

Interiør og innredning, Lysekrone, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-035

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Interiør og innredning, Hall, Bryggeri, Trappeoppgang

Fotografi ubb-kk-n-425-039

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Ansatte på Hansa Bryggeri

Arbeider, Bryggeri

Fotografi ubb-kk-n-425-061