Samlinger knyttet til Nykirken i Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0639
  • ubb-ms-0838
  • ubb-ms-0889-a
  • ubb-ms-1801

Det giør mig ondt for dig, min broder Jonathan ... : Sr Danchert Forman, negotiant i Bergen

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-for-02

Johan Nordahl Brun

Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801

De siste 8 s. utgjør: Ceremonialet ved Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801. Bergen : Trykt i Hs. Kongel. Majestæts privilegerede Bogtrykkerie, hos R. Dahls Efterleverske, 1801. Innhold: Sangene sunget ved anledningen og skriftsteder lest ...

1800-tallet, Bergen, Innvielse, Kirke, Ceremonialet ved Nykirkens indvielse 1801

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-04

Jacob Neumann

Tale i Nykirken palmesøndagsaften 1823

1800-tallet, Påske, Tale

Bok ubb-romertall-box-xx-b-neu-01

Korte betragtninger ... Sgr. Henrich Petersen Ipsen ... negotiant og skipper i Bergen <d.1765>

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

Bok ubb-romertall-box-xxx-ips-01

Johan Nordahl Brun

Nogle afbrudte taksigelser til en bortgaaende lærer ... hr. Johan Plate Bruun, sognepriest til Nykirken ... f. 19/10 1728 d. 27/6 1772

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-09

Anden understøttelses-concert i Nykirken paaskeaften 1/4 1809 for Bergens trængende : <Program>

Sang, 1800-tallet, Tale, Konsert, Almisse

Bok ubb-brosing-box-27-09