Atelier KK

ubb-kk-n-306-129

9 personbiler oppstilt utenfor Automobilkompaniet, Nygårdsgaten 13. I bakgrunnen Nygård skole

Personbil, Skolebygning, Mann, Lastebil, Bensinstasjon, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-306-129

Olai Schumann Olsen

[Nygård skole]

Nygård skole

By- og småsteder, Skolebygning, Jente, Elev, Gutt, Kjole, Hverdagsklær, Knebukse, Ransel, Skoleplass, Barneskole

Fotografi ubb-so-0353

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Nygård Skole. Fra skoleplassen. Flaggheising med skoleelevene i gruppe rundt flaggstangen

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-237-007

Atelier KK

[Maleri. Motiv en bonde som sår]

Maleri. Motiv en bonde som sår

Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-021

Olai Schumann Olsen

[Nygård skole]

Nygård skole

By- og småsteder, Skolebygning, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Barneskole

Fotografi ubb-so-0351

Atelier KK

[Maleri på Nygård skole

1926-10-29

Maleri plassert i en trappeoppgang. Motivet . Utsikt mot Nykirken fra Klosterparken

Kirke, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-024

Ukjent

[Utsikt mot Nygårdsgaten]

Utsikt mot huser langs Nygårdsgaten. Nygård skole i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-19924

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bryggen]

1926-10-29

Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bryggen

Fjell, Havn, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-015

Atelier KK

[Maleri på Nygård skole]

1926-10-29

Datert 29.10.1926

Kirke, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-022

Atelier KK

[Maleri på Nygård skole

1926-10-29

Datert 29.10.1926

Kirke, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-024

Atelier KK

[Interiør klasserom, klasse 6B, Nygård skole]

Interiør klasserom, klasse 6B, Nygård skole

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Jente, Lærer, Gutt, Tavle, Klasserom, Pult, Brusflaske

Fotografi ubb-kk-n-490-043

Atelier KK

[Gruppebilde. Fotografert utenfor O. Nilssen & Søn A/S, repslageri. 49 personer]

Nygård Skole. Fra skoleplassen. Flaggheising med elevene i gruppe rundt flaggstangen

Barn, Flag, Flagg, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-237-006

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bryggen]

1926-10-29

Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bryggen

Havn, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-016

Ukjent

[Utsikt mot Nygårdsgaten]

Utsikt mot huser langs Nygårdsgaten. Nygård skole i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-19921

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bradbenken]

Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bradbenken

Havn, Maleri, Festning

Fotografi ubb-kk-n-290-017

Atelier KK

[Gymnastikk, jenter, skolegården på Nygård skole]

Gymnastikk, jenter, skolegården på Nygård skole

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Gymnastikk, Jente, Lærer, Elev, Skoleplass, Barneskole

Fotografi ubb-kk-n-520-065

Atelier KK

[Gruppebilde klasse 6B, Nygård skole]

Gruppebilde klasse 6B, Nygård skole

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Jente, Lærer, Gutt, Tavle, Klasserom, Pult, Brusflaske

Fotografi ubb-kk-n-490-042

Atelier KK

[Maleri. En bondekvinne som fester korn på staur]

Maleri. En bondekvinne som fester korn på staur

Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-020

Atelier KK

ubb-kk-n-290-018

Maleri fra Nygård Skole. Motiv en kjernefamilie på en gård, mor med barnet på fanget og far stående med langorv ca. 1926

Maleri

Fotografi ubb-kk-n-290-018

Atelier KK

[Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen]

Nygård Skole. Elevene fotografert på skoleplassen

Barn, Mann, Flaggstang, Vindu, Ark, Skoleplass, Barneskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-237-008

Ukjent

[Utsikt mot Nygårdsgaten]

Utsikt mot huser langs Nygårdsgaten. Nygård skole i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-19923

Olai Schumann Olsen

[Skoleplassen Nygård skole]

Skoleplassen Nygård skole

By- og småsteder, Elev, Skoleplass, Barneskole

Fotografi ubb-so-0352

[Nygård skole]

Nygård skole

Skolebygning

Fotografi ubb-bros-05006

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken]

1926-10-29

Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken

Havn, Maleri, Festning

Fotografi ubb-kk-n-290-014