Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-175

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Industribygning, Is

Fotografi ubb-kk-n-452-159

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Industribygning, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-452-154

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-078498

1954-08-20

Skip, Flyfoto, Fiskeindustri, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-078498

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokk

Fiskeindustri, Industribygning, Is

Fotografi ubb-kk-n-452-160

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Interiør og innredning, Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-150

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Industribygning, Is

Fotografi ubb-kk-n-452-153

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Lastebil, Industribygning, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-452-152

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bontelabo]

1962-07-18

Bontelabo

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-080522

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-167

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Fotografi ubb-w-sh-119842

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Industribygning, Maskin

Fotografi ubb-kk-n-452-156

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-178

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-169

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Is

Fotografi ubb-kk-n-452-158

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-170

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-161

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Mann, Trekasse, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-181

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-172

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bontelabo. Skoltegrunnskaien]

1960-07-04

Bontelabo. Skoltegrunnskaien

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-009507

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-177

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-168

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-163

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Lastebil, Industribygning, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-452-155

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-174

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1954-08-20

Flyfoto, Fiskeindustri, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-078494

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Is

Fotografi ubb-kk-n-452-157

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-179

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-162

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082286

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Truck

Fotografi ubb-kk-n-452-171

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Mann, Trekasse, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-180

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Vaksdal Mølle

1955-06-11

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skipshandel, Fjordabåt, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-w-sh-082657

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-166

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bontelabo. Skoltegrunnskaien]

1963-09-19

Bontelabo. Skoltegrunnskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Akvarium

Fotografi ubb-w-f-129889

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-173

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-164

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Interiør og innredning, Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-151

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-165

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-176

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Koengen. Bontelabo. Festningskaien]

1970-08-24

Koengen. Bontelabo. Festningskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-w-f-204913

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1955-06-02

Skoltegrunnskaien

Skip, Flyfoto, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-080735