Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Flag, Flagg, Fiskeindustri, Mann, Tønne

Fotografi ubb-bs-ok-21419

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-175

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Jernbaneskinner, Mann, Bygninger i Bergen

Fotografi ubb-bs-ok-21417

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Is, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-159

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Maskin, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-154

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Interiør, Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-150

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Industribygning, Lastebil, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-452-152

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bontelabo]

1962-07-18

Bontelabo

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-080522

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21405

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-167

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Fotografi ubb-w-sh-119842

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Maskin, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-156

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Arbeider, Fiskeindustri, Is, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-158

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-170

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-172

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bontelabo. Skoltegrunnskaien]

1960-07-04

Bontelabo. Skoltegrunnskaien

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-009507

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-177

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-168

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21415

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-174

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21407

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-179

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082286

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Truck

Fotografi ubb-kk-n-452-171

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Bygninger i Bergen

Fotografi ubb-bs-ok-21418

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Vaksdal Mølle

1955-06-11

Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skipshandel, Fjordabåt, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-w-sh-082657

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bontelabo. Skoltegrunnskaien]

1963-09-19

Bontelabo. Skoltegrunnskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Akvarium, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-129889

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-173

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21411

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-176

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Koengen. Bontelabo. Festningskaien]

1970-08-24

Koengen. Bontelabo. Festningskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-w-f-204913

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-ok-21400

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-078498

1954-08-20

Skip, Flyfoto, Fiskeindustri, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-078498

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokk

Fiskeindustri, Is, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-160

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Is, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-153

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21402

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-178

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-169

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-161

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Mann, Trekasse, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-181

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Bygningsarbeider, Bil, Car, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stige, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21412

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-163

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Fiskeindustri, Industribygning, Lastebil, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-452-155

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21409

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1954-08-20

Flyfoto, Fiskeindustri, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-078494

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21401

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21404

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Isblokker

Arbeider, Fiskeindustri, Is, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-157

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21403

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-162

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21414

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Arbeider, Fiskeindustri, Mann, Trekasse, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-180

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-166

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Jernbaneskinner, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21416

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Fiskebåt, Kaianlegg, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-164

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Interiør, Fiskeindustri, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-452-151

Atelier KK

[Bergen Fiskeindustri, Bontelabo]

Fiskeindustri, Industribygning, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-452-165

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Fiskeindustri, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21413

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Flag, Flagg, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21399

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Bygninger, Bygningsarbeider, Fiskeindustri, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21406

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Fiskeindustri A/S

1955-06-02

Skoltegrunnskaien

Skip, Flyfoto, Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-080735

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bergens kjøleanlegg stod ferdig til bruk i desember 1932.

Skip, Bygninger, Flag, Flagg, Fiskeindustri, Sykkel, Mann, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21408