Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vann, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0838b

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08847

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda gamle steinkirke ble revet i 1870

Gård, Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vann, Havnebod

Fotografi ubb-kk-ns-0002

Knud Knudsen

Brudefølge i Hardanger

Brudefølget står utenfor gården Bustetun. Brudepar: Lars Øystein Rullestad og Marta Olsdotter Steinaberg,fra Steinaberg. Huset midt på bildet er det gamle Jordals Hotel.

Bryllup, Gård, Fjell, Bunad, Jente, Brudefølge, Brudepar, Bolighus, Gutt, Boy, Brudekrone, Hardangerskaut, Fangband

Fotografi ubb-kk-2127-0568b

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Kvinnene på bildet har "rundfolda stakkar", dvs. foldene låg samme veg. Det var spesielt "hverdagsstakkene" som de foldet slik.

Kvinne, Barn, Gård, Hverdagsklær, Tregjerde, Hodetørkle, Løe, Trekjørel

Fotografi ubb-kk-1318-1651

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Odda fotografert mot nord, med det første Hotel Hardanger i forgrunnen

Gård, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Dampskip, Hesje, Naust, Klesvask, Tregjerde, Helletak, Karjol, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0552

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger (Keiserskibene)

Gård, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Dampskip, Hesje, Naust, Klesvask, Tregjerde, Helletak, Karjol, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0553

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vei, Tregjerde, Tjern

Fotografi ubb-kk-1318-3176

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0001

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda fotografert mot Rymbelen, det nåværende torget og Eitrheimsvegen, Brotateigen

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Bolighus, Naust, Tregjerde, Tjern

Fotografi ubb-kk-1318-0418