Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072323

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1961-08-23

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053452

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset]

1966-07-07

Grimstadneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168279

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset]

1966-07-07

Grimstadneset i forgrunnen, nr. 26 lenger bak og nr. 89 bakenfor der.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168282

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072307

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072318

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072424

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1961-08-23

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053453

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072325

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072330

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072335

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset]

1966-07-07

Grimstadneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168280

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072337

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072310

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072317

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072331

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072314

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072327

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072333

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072313

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072329

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072311

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072324

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset]

1966-07-07

Grimstadneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168278

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072312

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072341

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072321

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072332

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072423

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072336

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072422

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072309

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072340

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072328

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072339

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072319

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072308

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072315

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072326

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072306

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072338

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072320

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072322

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072316

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Grimstadneset, Ytrebygda]

1962-06-07

Grimstadneset, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072334