Knud Knudsen

Parti ved Sundvolden, Ringerike

Sundvollen gård og hotell

Hest, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Tregjerde, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-1149

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sundvollen hotel]

Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-bros-01490