Atelier KK

[Eksteriør B. Friele & Sønner]

Bygget på den gamle tomten til Tonninggården 11. Arkitekt: Egill Reimers.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Kaffebrenneri, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-072