Alfred Brundtland

Kalmargjerdet, Bergen

Bygninger, Teaterbygning, By- og småsteder, Postkort, Gate

Postkort ubb-bs-pkb-00172

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Fra Torvet

Bildet er tatt øverst på Murallmenningen/Klostergaten - Kalmargjerdet 11 til høyre, Store Markevei nedover til venstre. Der skorsteinen står igjen midt på bildet lå før brannen to trehus, Langerekken 45 og Store Markevei 52

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04729-005

Ukjent

Kalmargjerdet i 1890-årene. Maren Konow sees i 2.etg. over Colonial og Husholdningsforetning.]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Kolonialforretning

Fotografi ubb-bs-ok-06816

Olaf Andreas Svanøe

[Engen]

Trikken fra Sukkehusbryggen til Festningskaien

Bolighus, Gate, Trikk

Fotografi ubb-thw-0053

[Engen-Kalmargjerdet]

Engen-Kalmargjerdet

Gatelys, Kirke, Bolighus, Gate, Hage

Fotografi ubb-bros-00863

Ralph L. Wilson

Snebillede fra Kalmargjærdet nord for theateret

Snø, Bolighus, Gate, Vinter

Fotografi ubb-wil-a-145

G. Solberg Johansen

[Bergensbrannen]

Helt til venstre Engen 4, ser oppover Kalmargjerdet.

Brannruiner, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-20970

Solveig Greve

[Venter på Hovedprosesjonen]

1976-05-17

Barn, By- og småsteder, 17. mai, 17. mai-tog, Ballong

Fotografi ubb-sg-009-034

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Fra Kalmargjærdet.

Fasaden på Engen 4 til høyre.Grand Café hadde den gang adresse Olav Kyrres gate 21. I dag er bygningen Olav Kyrres gate 11/Nedre Ole Bulls plass 1.

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04727-001

Knud Knudsen

Bergen - Kalmargjerdet (omkr. 1870)

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-ns-1725

Gatelys, Bolighus, Gate, Brostein, Tregjerde, Fotospøkelse, Kjellerlem

Fotografi ubb-kk-m-002

Solveig Greve

[Venter på Hovedprosesjonen]

1976-05-17

Barn, By- og småsteder, 17. mai, 17. mai-tog, Ballong, Fane

Fotografi ubb-sg-009-033

Ukjent

[Klostergaten og Kalmargjerdet]

Klostergaten og Kalmargjerdet

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bros-01961

Ukjent

[Fra Klosteret mot syd. Kalmargjerdet til høyre]

Brannruiner, By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-01096