Alfred Brundtland

Kalmargjerdet, Bergen

Postkort, Bygninger, Teater, By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Postkort ubb-bs-pkb-00172

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Fra Torvet

Bildet er tatt øverst på Murallmenningen/Klostergaten - Kalmargjerdet 11 til høyre, Store Markevei nedover til venstre. Der skorsteinen står igjen midt på bildet lå før brannen to trehus, Langerekken 45 og Store Markevei 52

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04729-005

Ukjent

Kalmargjerdet i 1890-årene. Maren Konow sees i 2.etg. over Colonial og Husholdningsforetning.]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Kolonialforretning

Fotografi ubb-bs-ok-06816

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Fra Kalmargjærdet.

Grand Café hadde den gang adresse Olav Kyrres gate 21. I dag er bygningen Olav Kyrres gate 11/Nedre Ole Bulls plass 1.

Postkort, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04727-001

Olaf Andreas Svanøe

[Engen]

Trikken fra Sukkehusbryggen til Festningskaien

Gate, Bolighus, Residential Building, Trikk

Fotografi ubb-thw-0053

[Engen-Kalmargjerdet]

Engen-Kalmargjerdet

Gatelys, Kirke, Gate, Hage, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-00863

Ralph L. Wilson

Snebillede fra Kalmargjærdet nord for theateret

Snø, Gate, Bolighus, Residential Building, Vinter

Fotografi ubb-wil-a-145

G. Solberg Johansen

[Bergensbrannen]

Helt til venstre Engen 4, ser oppover Kalmargjerdet.

Mann, Man, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-20970

Solveig Greve

[Venter på Hovedprosesjonen]

1976-05-17

Barn, Child, 17. mai, By- og småsteder, Cities and villages, 17. mai-tog, Ballong

Fotografi ubb-sg-009-034

Solveig Greve

[Venter på Hovedprosesjonen]

1976-05-17

Barn, Child, 17. mai, By- og småsteder, Cities and villages, 17. mai-tog, Ballong, Fane

Fotografi ubb-sg-009-033

Knud Knudsen

Bergen - Kalmargjerdet (omkr. 1870)

Gatelys, Gate, Bolighus, Residential Building, Brostein, Tregjerde, Fotospøkelse, Kjellerlem

Fotografi ubb-kk-m-002

Ukjent

[Klostergaten og Kalmargjerdet]

Klostergaten og Kalmargjerdet

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-bros-01961

Ukjent

[Fra Klosteret mot syd. Kalmargjerdet til høyre]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-01096