John Olaf Paulsen; Signe Lund

Fem sange til digte af John Paulsen : op. 22

Innhold: 1 : Klungerrose ; 2 : En ulykkelig ; 3 : Til et Barn ; 4 : Hvi trådte du paa mit Hjerte ;5 : Aftenregnskab. Heftet complet Kr. 2.00

Sang, Musikk, Noter, (musikk), Partiturer

Hefte ubb-brosing-f-0019

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Særtrykk av offiser og antikvar Lorentz Diderik Klüwers beretninger og tegninger fra sine reiser gjennom Norge, her med opptegnelsene som rommer Vestfold. Klüwers originalmanuskript gikk tapt, så denne utgivelsen baserer seg på W.F.K. Christies avskrift.

Gravplasser, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Hefte ubb-ms-0048-b-1

Knut Fægri

Iliciana II. Dagbok fra Sernander-ekskursjonen 1931.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-017