Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070680

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070689

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070686

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070675

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070679

Widerøe's Flyveselskap A/S

Gaupås

1969-10-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-203127

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070677

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070685

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukland

1969-10-02

Gaupås i Arna i forgrunnen og Blindheim i Åsane lenger bak

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-203131

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070671

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070681

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070687

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070672

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070690

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070674

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1969-10-02

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-203128a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070678

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070682

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070688

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070670

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070683

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070676

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070673

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1962-06-07

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070684

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gaupås]

1969-10-02

Gaupås

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-203126