Lauritz Johan Bekker Larsen

Domkirken, Bergen]

Skolebygning, Gate, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

K. Knudsen & Co

Bergen - Kong Oscarsgt.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Statuer/Skulptur, Skolebygning, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-022

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3502.

Kirke, Skolebygning, Bolighus, Domkirke, Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-038

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Skolebygning, Domkirke, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Statuer/Skulptur, Skolebygning, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-023

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Statuer/Skulptur, Skolebygning, Bibliotek, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-024

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Skolebygning, Snø, Domkirke, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046