Ukjent

Domkirken, Bergen]

Gate, Domkirke, Skole, Gymnas

Fotografi ubb-bros-00831

K. Knudsen & Co.

Bergen - Kong Oscarsgt.

Postkort, By- og småsteder, Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-pk-0888

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Statue, Skole, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-022

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Kirke, Domkirke, Skole, Bolighus, Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-038

Knud Knudsen

[Bergen Domkirke]

Bergen Domkirke

Domkirke, Skole, Gymnas

Fotografi ubb-kk-1318-3502

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Statue, Skole, Bibliotek, Gymnas, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-023

Atelier KK

[Interiør av et bibliotek. Byste av Jens Boalth, datert 1783]

Justisråd Jens Boalth (1725-80), rektor ved skolen 1756-80, medstifter av "Harmonien" og Det Nyttige Selskab.

Statue, Skole, Bibliotek, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-275-024

Atelier KK

[Bergen katedralskole]

Snø, Domkirke, Skole, Gymnas, Videregående skole

Fotografi ubb-kk-n-339-046