Peder Carolus Jonssøn Fylling

Fjellskred Abelseth

Lars Olsen er stamfar til familien Abelseth

1800-tallet, Historie, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Sagn, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Skred

Manuskript ubb-ms-0185-l-15

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Nogle Bemærkninger om Skone, Vatne og Ørskougs Kirker.

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, 1500-tallet, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-p-08

Catharine Hermine Kølle

'Ørskoug paa Sundmøer'

Ørskog på Sunnmøre. Trolig malt 1851.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000490

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Bemærkninger om Orskougs Præstegaard

Forord

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Prestegård

Manuskript ubb-ms-0185-p-07

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Fjellskred Abelseth

Indeholder foruten sagnene en del personalhistoriske efterretninger om søndmørske folk. Den største der er vistnok tidligere trykt

1800-tallet, Historie, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Sagn, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Skred

Manuskript ubb-ms-0185-l-15