Atelier KK

[Områdebilde Sandviken]

Arkitektur og byggeskikk, Skip, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-n-424-044

Atelier KK

[Områdebilde Sandviken]

Arkitektur og byggeskikk, Skip, Barn, Barn i lek, By- og småsteder, Trær, Trehusbebyggelse by, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-n-424-002

Olai Schumann Olsen

[Sandviksveien 44 og 46, Ludebryggen]

Sandviksveien 44 og 46, Ludebryggen

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0594

Ralph L. Wilson

Havnen ved Ludebryggen s.n.

Robåt, Trehusbebyggelse by, Sjøbod

Fotografi ubb-wil-a-076