Lauritz Johan Bekker Larsen

[Gol stasjon]

Passasjer, Tog, Bergensbanen, Stasjonsmester

Fotografi ubb-lbl-09026

Theodor Kielland-Torkildsen

[Gol]

Fjell, Hytte

Fotografi ubb-bs-ok-11739

Enoch Djupdræt

[Gol - Hallingdal]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-nx-1473

Enoch Djupdræt

[Storfjell]

Landskap

Fotografi ubb-dju-nx-1489

Ukjent

Gol

Kvinne, Stue, rom, Skrivebord

Fotografi ubb-bs-fol-01445-010d

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Gol St-

Jernbanestasjon, Postkort, Bolighus, Lykt, Jernbaneskinner

Postkort ubb-bs-pkn-00111

Theodor Kielland-Torkildsen

[Vandretur på Gol]

Vandretur på Gol

Fjell, Vei, Vann, Fottur

Fotografi ubb-bs-ok-11737

Enoch Djupdræt

[Storfjell]

Landskap

Fotografi ubb-dju-nx-1490

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Gol

Postkort, Kirke, Bolighus, Gravplass, Tregjerde, Dal

Postkort ubb-bs-pkn-00113

Enoch Djupdræt

[Gol - Hallingdal]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-nx-1472

Enoch Djupdræt

[Gol - Hallingdal]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-nx-1474