Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Kvinne, Mann, Hverdagsklær, Husmannsplass, Pipe, Kubbestol

Fotografi ubb-kk-1318-0633

[Minnestein over Harald Manheim, Slejor kirkegård]

Minnestein over Harald Manheim, Slejor kirkegård

Minnestøtte

Fotografi ubb-bs-ok-00649

Diplom datert 1488, 15. september. Nattedal (Seljord, Telemark)

1488-09-15

Fire lagrettemenn kunngjør, at hr. Odd Alfssøn (av tre roser), fogd over Skidesyssel len, på Tolf Pederssøns bønn fritok Harald Toressøn for tiltale fordi han var med å gripe Lidvard Aslakssøn som hadde fått kongsdag, ...

Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Drap, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0170

Ukjent

Silgjords Kirke (Efter originaltegning)

Fra Illustreret Nyhedsblad nr.3. side 15, Dato 21.01.1866. Årgang 15

Kirke, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19913

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Fjell, Husmannsplass, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0632

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Fjell, Gård, Vann, Uthus, Lysthus, Låve, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0634

Knud Knudsen

Parti fra Fladdal i Telemarken

Fjell, Bygd, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0635

Knud Knudsen

Parti fra Seljor, Telemarken

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0805