Atelier K. Knudsen

Parti fra Seljord

Landskap, Landscape, Gård

Fotografi ubb-kk-pk-1168

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Kvinne, Woman, Mann, Man, Hverdagsklær, Husmannsplass, Pipe, Kubbestol

Fotografi ubb-kk-1318-0633

[Minnestein over Harald Manheim, Slejor kirkegård]

Minnestein over Harald Manheim, Slejor kirkegård

Minnestøtte

Fotografi ubb-bs-ok-00649

Atelier K. Knudsen

Seljord Hotel, Telemarken

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-pk-1172

Diplom datert 1488, 15. september. Nattedal (Seljord, Telemark)

1488-09-15

Fire lagrettemenn kunngjør, at hr. Odd Alfssøn (av tre roser), fogd over Skidesyssel len, på Tolf Pederssøns bønn fritok Harald Toressøn for tiltale fordi han var med å gripe Lidvard Aslakssøn som hadde fått kongsdag, ...

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Rettssak, Drap, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0170

Ukjent

Silgjords Kirke (Efter originaltegning)

Fra Illustreret Nyhedsblad nr.3. side 15, Dato 21.01.1866. Årgang 15

Kirke, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19913

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Fjell, Husmannsplass, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0632

Atelier K. Knudsen

Seljord Hotel, Telemarken

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-pk-1173

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Gård, Fjell, Vann, Uthus, Lysthus, Låve, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0634

Knud Knudsen

Parti fra Fladdal i Telemarken

Fjell, Bygd, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0635

Knud Knudsen

Parti fra Seljor, Telemarken

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ns-0805