Widerøe's Flyveselskap A/S

Minde

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143642

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjøsangerveien og Minde]

1955-06-11

Fjøsangerveien og Minde

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-082647

Widerøe's Flyveselskap A/S

Minde Skole

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-f-143643

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Minde skole og Grønnestølen]

1963-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-f-106153