Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-073

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Kantine, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-077

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-064

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-068

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-062

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Kantine, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-078

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-067

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-063

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk]

Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-459-005

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-075

[Pianofabrikk]

Personbil, Bil, Car, Lastebil, Eksteriør, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-459-003

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Personbil, Lastebil, Eksteriør, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-072

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Personbil, Sykkel, Lastebil, Eksteriør, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-459-004

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-074

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-069

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Kantine, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-079

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-065

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Kantine, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-080

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-070

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-061

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-076

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk]

Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Pengeskap, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-459-006

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-066

Atelier KK

[Pianofabrikk]

Arbeider, Snekker, Snekkerverksted, Pianofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-431-071