Norvin Reklamefoto

Bergens Brandforsikringsselkab

Bygninger

Fotografi ubb-nor-b-0574

Atelier KK

Kvinnegruppe fotografert i festsalen (2 etg.) i Handelsens og Sjøfartens hus, Olav Kyrresgt. 11

Organisasjoner og lag, Kvinne, Gruppeportrett

Fotografi ubb-kk-n-410-096