Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Lastebil, Verksted, Hall, Militærleir, Ingeniør, Jeep, Bilverksted, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Bilmekaniker

Fotografi ubb-jg-k-0462

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, Seng, Sveising, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Mine

Fotografi ubb-jg-k-0463

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0471

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Militæruniform, Soldat, Lastebil, Motorsykkel, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0467

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Lege, Mann, Gutt, Krykker, Pasient, Seng, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0473

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Soldat, Bibliotek, Verksted, Hall, Bilverksted, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0466

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Soldat, Oversiktsbilde, Kanne, Tønne, Verksted, Vaskeri, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0469

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, Maskin, Ingeniør, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0460

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Arbeider, Militæruniform, Soldat, Lastebil, Verksted, Hall, Ingeniør, Jeep, Bilverksted, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Bilmekaniker

Fotografi ubb-jg-k-0461

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Verksted, Hall, Symaskin, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Tanks, Bilmekaniker

Fotografi ubb-jg-k-0459

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, Hall, Seng, Sveising, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0464

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, Radio, Bilverksted, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Telekommunikasjon, Bilmekaniker

Fotografi ubb-jg-k-0470

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Lege, Mann, Offiser, Pasient, Seng, Operasjonssal, Operasjonsutstyr, Fotoutstyr, Soverom, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0474

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Landskap, Flyfoto, Fjell, 35 mm, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Observasjonspost, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0544

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Arbeider, Militæruniform, Soldat, Verksted, Hall, Symaskin, Telt, Ingeniør, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0468

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Arbeider, Militæruniform, Soldat, Postkontor, Verksted, Snekkerverksted, Offiser, Hall, Postsekk, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0465

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Soldat, Medisin, Lager, Offiser, Tannlegekontor, Tannlege, Seng, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0472