Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Lastebil, Bilverksted, Bilmekaniker, Verksted, Hall, Ingeniør, Jeep, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0462

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Verksted, Offiser, Officer, Seng, Sveising, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Mine

Fotografi ubb-jg-k-0463

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Verksted, Offiser, Officer, Mellomformat, FN, UNEF, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0471

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Soldat, Militæruniform, Motorsykkel, Kontaktkopi, Lastebil, Jeep, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0467

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Lege, Mann, Kontaktkopi, Gutt, Krykker, Pasient, Seng, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0473

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Bibliotek, Bilverksted, Verksted, Hall, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0466

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, Vaskeri, Verksted, Kanne, Tønne, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0469

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Maskin, Verksted, Offiser, Officer, Ingeniør, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0460

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Kontaktkopi, Lastebil, Bilverksted, Bilmekaniker, Verksted, Hall, Ingeniør, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0461

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Symaskin, Bilmekaniker, Verksted, Hall, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0459

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Verksted, Offiser, Officer, Hall, Seng, Sveising, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0464

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Bilverksted, Bilmekaniker, Verksted, Offiser, Officer, Radio, Mellomformat, FN, UNEF, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0470

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Lege, Mann, Kontaktkopi, Offiser, Officer, Pasient, Seng, Operasjonssal, Operasjonsutstyr, Fotoutstyr, Soverom, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0474

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Landskap, Flyfoto, Fjell, Militærleir, Kontaktkopi, 35 mm, FN, UNEF, Observasjonspost, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0544

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Telt, Kontaktkopi, Symaskin, Verksted, Hall, Ingeniør, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0468

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Postkontor, Kontaktkopi, Verksted, Snekkerverksted, Offiser, Officer, Hall, Postsekk, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0465

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, Soldat, Militæruniform, Medisin, Kontaktkopi, Lager, Offiser, Officer, Tannlegekontor, Tannlege, Seng, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Feltsykehus

Fotografi ubb-jg-k-0472