Gustav Brosing

[Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap.]

Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap.

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fergekai, Ferge, Kaianlegg, Forretningsgård, Fraktefartøy, Beffen

Fotografi ubb-bros-00646

Gustav Brosing

[Bradbenken.]

Det Bergenske Dampskipsselskap A/S, Hotel Orion og Rosenkrantztårnet, fotografert fra Strandkaien

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tårn, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00652