Atelier KK

[Fjøsangerveien 88 ca. 1919]

Fjøsangerveien 88 ca. 1919

Mekanisk verksted, Transportvogn, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-025

Atelier KK

[Fjøsangerveien 88 ca. 1919]

Fjøsangerveien 88 ca. 1919

Mekanisk verksted, Arbeider, Lager, Transportvogn, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-028

Atelier KK

[Interiør fra Staal & Jernindustri A/S ca. 1919]

Interiør fra Staal & Jernindustri A/S ca. 1919

Mekanisk verksted, Arbeider, Transportvogn, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-023

Atelier KK

[Fjøsangerveien 88 ca. 1919]

Fjøsangerveien 88 ca. 1919

Mekanisk verksted, Bolighus, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-022

Atelier KK

[Transportvogn uten for bygningen til Staal & Jernindustri A/S ca. 1919]

Transportvogn uten for bygningen til Staal & Jernindustri A/S ca. 1919

Mekanisk verksted, Transportvogn, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-026

Atelier KK

[Transportvogn utenfor Staal & Jernindustri A/S ca 1919]

Transportvogn utenfor Staal & Jernindustri A/S ca 1919

Mekanisk verksted, Transportvogn, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-027

Widerøe's Flyveselskap A/S

Staal & Jern-industri A/S

1955-06-10

Minde

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-w-sh-082297

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Staal & Jernindustri A/S ca. 1919]

Interiør fra verkstedet til Staal & Jernindustri A/S ca. 1919

Mekanisk verksted, Arbeider, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-189-024