Knud Knudsen

Drammen: Torvet

Jernbanestasjon, Rådhus, By- og småsteder, Kirke, Torg, Brostein

Fotografi ubb-kk-ns-2028

Knud Knudsen

Parti fra Drammen (Jernbanestationen).

Kvinne, Jernbanestasjon, Hest, Mann, Hestedrosje

Fotografi ubb-kk-1318-0681

Harald Lyche & Co

Drammen, Jernbanestation og Latinskolen

Jernbane, Postkort, Skole

Postkort ubb-bs-pkn-00588