Gustav Brosing

[Strandgaten 221, Troyehuset]

Strandgaten 221, Troyehuset

Personbil, By- og småsteder, Forretningsgård, Allmenning, Parkeringsplass

Fotografi ubb-bros-02810