Christian Magnus Falsen

Utskrift av Nordre Bergenhus Amts kopibok

Brevet omhandler Søndre Bergenhus Amts verging mot å utbetale en regning til Sorenskriver Voss, som han har lagt ut til Tingholderen og Langrettet for et Justitstingsviden for tyveri utført av Brithe Larsdotter Wigøren. Søndre Bergenhus ...

1800-tallet, Tyveri, Grunnloven, Regjeringen, Utgift

Brev ubb-ms-0178-b-04

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

Oversikten går tilbake til midten av 1600-tallet. Signert av Stephan Lude.

1800-tallet, Arkiv

Protokoll ubb-ms-0178-c-02