Gustav Brosing

[Sydnes. Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963]

1963-06-07

Gate, Jubileum, Flag, Flagg, Trehusbebyggelse by, Steinhelle, Steintrapp

Fotografi ubb-bros-04107

Gustav Brosing

[Sydnæs Bataljons 100-års jubileum, 07. juni 1963.]

1963-06-07

Buekorps, Jubileum, Tromme, Mikrofon

Fotografi ubb-bros-04097

Knoop

[Marinefartøy på Sydnes]

Marinefartøy på Sydnes

Krigsskip, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Sjøbad

Fotografi ubb-knoop-123

Foten av Sydneskleiven

Gatelys, Trehusbebyggelse by, Trebygning, Skorstein, Utelykt

Fotografi ubb-bs-ok-18669

Gustav Brosing

Sydnes

1963-06-07

Sydneskleiven. Sydnæs Bataljon 100-års jubileum

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-04089

Knoop

[Sydnes sjøbad]

Skip, Oversiktsbilde, Overview, Sjøbad, Badeplass

Fotografi ubb-knoop-046

Gustav Brosing

Sydnes

1963-06-07

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Port, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp, Rekkverk, Mur

Fotografi ubb-bros-04090

Knud Knudsen

Viking, Bergen

Vikingskip ved Sydnes, ved badeanlegget som ble åpnet i 1887.

Vikingskip, Sjøbad, Badeplass

Fotografi ubb-kk-2127-1775

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Gassverket

1955-06-02

Dokken

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-080705

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1963-09-19

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-129886

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Båter i Sydnesbukten]

Båter i Sydnesbukten

Skip, By- og småsteder, Cities and villages, Havnebod

Fotografi ubb-bros-01304

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Utsikt fra Sydne mot Krohnengen]

Trehusbebyggelse by, Tak

Fotografi ubb-bros-01307

Ukjent

[Fra Sydnes mot Vågsbunnen]

Fra Sydnes mot Vågsbunnen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bros-10620

Ukjent; Ole Irgens

Fra Sydnæs i Bergen

Fjord, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Seilskip

Fotografi ubb-bs-fol-01889-008

Ukjent

[Sydnes og Nordnes sett fra Laksevåg]

Sydnes og Nordnes sett fra Laksevåg

Oversiktsbilde, Overview, Hesje

Fotografi ubb-bros-01220

Ukjent

[Sydnes]

Sydnes

Bolighus, Residential Building, Smau, Brostein, Varebil

Fotografi ubb-bros-05218