Gustav Brosing

Nedre Korskirkealmenning

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Butikk, Shop, Trehusbebyggelse by, Brostein, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-03193

Knud Knudsen

[Korskirken]

Kirke, Gate

Fotografi ubb-kk-nbx-0344

Gustav Brosing

Nedre Korsallmenning 10-8-6

Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-02306

Gustav Brosing

Nedre Korskirkeallmenning 6-8-10

Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-02307

Knud Knudsen

[Korskirken]

Korskirken

Bygninger, Kirke, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-3515

Ukjent

[Nedre Korskirkeallmenningen]

Bygninger, Snø, Kirke, Vinter, Allmenning, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bs-ok-02542

Atelier KK

Bergen: Korskirkealmending

Postkort, Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Hestedrosje, Brostein, Hverdagsklær, Striesekk

Fotografi ubb-kk-pk-1279

Gustav Brosing

[Hesteskoing v/ Korskirken]

Hesteskoing v/ Korskirken

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Mann, Man, Lastebil, Smed, Hestekjerre, Striesekk

Fotografi ubb-bros-02791

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Korskirken, Norges Bank

Kirke, Bank, Gutt, Boy, Håndkjerre, Allmenning, Guard soldier, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-1318-0016

Gustav Brosing

Nedre Korskirkeallmenning

Hjørnet Nedre Korskirkeallmenning/Kong Oscarsgate

Sykkel, Butikk, Shop, Mann, Man, Lastebil, Brostein

Fotografi ubb-bros-03185

Gustav Brosing

Nedre Korskirkealmenning

Nedre Korskirkealm. Salm. og tapetserfirma Johan S. Amundsen, Nedre Korskirkealm. 5

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-03192

Atelier KK

[Nedre Korskirkeallmenning.]

Nedre Korskirkeallmenning. Stor gruppe mennesker utenfor huset til Bergens Sparebank og Fabrikkutsalget

Bank, Allmenning, Portal, Manufakturhandel, Karnapp, Manufakturforretninger, Banker

Fotografi ubb-kk-n-265-013

Gustav Brosing

Nedre Korskirkeallmenning og Korskirken

Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building, Personbil

Fotografi ubb-bros-02335

Knud Knudsen

[Korskirken]

Kirke, Gate

Fotografi ubb-kk-nbx-0295

Olaf Andreas Svanøe

[Nedre Korskirkeallmenningen]

Barn, Child, Hest, Bank, Hestekjøretøy, Mulepose

Fotografi ubb-bs-ok-02138

Knud Knudsen

Korskirkealmending (omkr 1870)

Kirke, Bank, Butikk, Shop, Gutt, Boy, Trehusbebyggelse by, Brostein, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-116