Diplom datert 1541, 14. mars. Bergenhus (Bergen)

1541-03-14

Høvedsmann Tord Rød i Bergen bygsler bort en grunn som kaltes Buklergrunn i Hollenderstredet i Bergen til byfogd Anders Mattissøn og hans hustru Gennit Jonsdatter for to Bergerylden i årlig grunnleie. Cfr. brev av 6/3 ...

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold

Diplom ubb-diplom-0212

Gustav Brosing

[Smug bak Korskirken til Hollendergaten]

Smug bak Korskirken til Hollendergaten

Smau

Fotografi ubb-bros-02233

Ukjent

[Hollendergaten ca. 1910]

Hollendergaten ca. 1910

Hest, Hestekjerre, Restaurant/Kafe, Kaffebrenneri, Brostein

Fotografi ubb-bros-03455

Gustav Brosing

Hollendergaten

Hollendergaten

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bros-03191

Olai Schumann Olsen

Hollændergaten

Gatelys, By- og småsteder, Hest, Bolighus, Hestekjerre, Melkespann, Restaurant/Kafe, Trehusbebyggelse by, Kumlokk, Brostein, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-so-0078

Egill Reimers

Bryggesporen, vindu-dekor

1975-02-22

By- og småsteder, Butikk, 35 mm, Trebygning, Skoforretning

Fotografi ubb-er-0088

Norvin Reklamefoto

Bryggesporens Skotøymagasin A/S

1952-07-07

Restaurant/Kafe, Skoforretning, Fetevare

Fotografi ubb-nor-b-2727

Ukjent

[Hollendergaten]

Gate, Hestekjerre, Håndkjerre

Fotografi ubb-bros-01956

Ukjent

[Nedre Korskirkeallmenningen]

Bygninger, Kirke, Snø, Vinter, Allmenning, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bs-ok-02542

Ukjent

[Bryggesporden /Hollendergaten]

ukjent år

Gatelys, Barn, By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Karnapp

Fotografi ubb-bros-05451

Norvin Reklamefoto

Mannsko A/S

1964-03-18

Restaurant/Kafe, Herreekviperingsforretning, Skoforretning

Fotografi ubb-nor-m-0144

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør

Fotografi ubb-bros-04527

Diplom datert 1622, 22. mai Bergen kunngjøring ; (salg)

1622-05-22

Ahlheitt Pedersdatter, enke etter bokbinder Jesper Tillemand i Bergen, kunngjør, at hun har solgt til Sande Tommessøn Floss og hans hustru Anne Pedersdatter en bebygget grunn med ildhus som ligger på Hollenderstredet. Hun takker for ...

1600-tallet, Kunngjøring, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendomsdokument

Diplom ubb-diplom-0571

Egill Reimers

Bryggesporen, vindu-dekor

1975-02-22

Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Bil, Car, Butikk, Gate, Mann, 35 mm, Trebygning, Skoforretning

Fotografi ubb-er-0081

Norvin Reklamefoto

Bryggesporens Skotøymagasin A/S

1952-07-07

Restaurant/Kafe, Skoforretning, Fetevare

Fotografi ubb-nor-b-2730

Gustav Brosing

Hollendergaten

Smau, Stige

Fotografi ubb-bros-00378b

Ukjent

[Hollendergaten]

Hollendergaten

Gate, Håndkjerre, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bros-03038

Gustav Brosing

Smalgangen sett fra Hollendergaten.

1957-07-04

Plaketten på husveggen.

Gatelys, Grunnmur, Ornamenter

Fotografi ubb-bros-00137b

Gustav Brosing

ubb-bros-02234

Smug bak Korskirken sett fra Hollendergaten. Til venstre Hollendergaten 4, til høyre nr 6

Kumlokk, Forretningsgård, Murhus

Fotografi ubb-bros-02234

Norvin Reklamefoto

Bryggesporens Skotøymagasin A/S

1952-07-07

Skoforretning

Fotografi ubb-nor-b-2726

Gustav Brosing

[Smug Kg Oscarsgt - Hollendergaten v/Korskirken. Hesteskoing]

1963-02-22

Smug Kg Oscarsgt - Hollendergaten v/Korskirken. Hesteskoing

Personbil, Hest, Gate, Hestekjerre, Mann, Smed

Fotografi ubb-bros-02305

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig. Kjøttbasaren i bakgrunnen.]

Hverdagsliv under andre verdenskrig. Kjøttbasaren i bakgrunnen.

Lastebil, Blending

Fotografi ubb-bs-ok-22285-002

Ukjent

[Hollendergaten]

Hollendergaten

Hest, Hestekjerre, Restaurant/Kafe, Kurv, Gutt, Brostein, Flaggstang

Fotografi ubb-bros-03037

Gustav Brosing

Smalgangen sett fra Hollendergaten, plaketten på husveggen.

1957-07-04

Ornamenter

Fotografi ubb-bros-00137a