Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Lekter, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-w-sh-080747