Diplom datert 1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 193

1332-03-12

Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til klostret.

Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kirkehistorie, Gjeld

Diplom ubb-diplom-0015