Ukjent

Kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann

Bro, Kanal, Byggeplass, Pram

Fotografi ubb-thw-0009

Ukjent

Strømbroen

Broen åpnes for passerende båt mellom Store og Lille Lungegårdsvann

Båt, Folkemengde, Vinsj, Ambrotypi

Fotografi ubb-bs-ok-04205-005

Ukjent

Strømbroen

Strømbroen og det nye Bergen offentlige bibliotek

By- og småsteder, Jernbanestasjon, Bro, Bibliotekbygning, Bibliotek

Fotografi ubb-bs-ok-06677

Ukjent

Bergen

Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04123

Otto Borgen

[Bergen Elektrisitetsverk]

Bergen Elektrisitetsverk

Bygninger, Skorstein, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-fol-00917-003

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Parti ved lille Lungegaardsvandet)

Fiske, Bro, Kanal, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-1183

Knud Knudsen

Strømbroen

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-ns-0339.

Bro, Vann, Lyststed

Fotografi ubb-kk-m-021

Ukjent

Kanalen mellom Store og Lille Lungegaardsvand

1926-04-10

Kanal, Vann

Fotografi ubb-bros-01774

Ukjent

Kanal mellom Lungegaardsvandene

1925-08-21

Bygningsarbeider, Bro, Kanal, Bibliotek

Fotografi ubb-bros-01775

Ukjent

Sjødampsprøyte i Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Robåt, Båt, Folkemengde, Sjøbrannsprøyte

Fotografi ubb-bs-ok-04205-002

Otto Borgen

[Bergen Elektrisitetsverks]

Bergen Elektrisitetsverks

Bygninger, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-fol-00917-001

Knud Knudsen

Udsigt fra Kronstad i 60 aarene

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-0060.

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-m-060

[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Lille Lungegårdsvann og Kaigaten

Gatelys, Hest, Robåt, Fritidsbåt, Hestekjerre, Håndkjerre, Høylass

Fotografi ubb-bros-02540

Ukjent

Strømbroen

Broen er oppe for passasje av båt mellom de to lungegårdsvannene

By- og småsteder, Båt, Bro, Folkemengde, Boktrykkeri

Fotografi ubb-bs-ok-04205-001

Knud Knudsen

Parti fra Strømmen ved Bergen

Landskap, Bolighus, Bro, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0340

Atelier KK

[Bergen Offentlige Bibliotek, oversikt eksteriør]

Bergen Offentlige Bibliotek, oversikt eksteriør

Portal, Jernbanestasjon, Gate, Bro, Bibliotekbygning, Fotospøkelse, Karnapp, Leiebiblioteker

Fotografi ubb-kk-n-323-001

Ukjent

[Strømbroen]

Strømbroen. Broen over kanalen som gikk mellom Store og Lille Lungegårdsvann. Bergen Elektrisitetsverk til venstre.

Hest, Bro, Kanal, Vann, Hestekjøretøy, Cyanotypi

Fotografi ubb-bros-04079

[Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann]

Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-04078

Knud Knudsen

Parti af Strømmen ved Bergen.

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Steinbro, Allé

Fotografi ubb-kk-2127-0079

Knud Knudsen

Parti af Strømmen ved Bergen.

By- og småsteder, Vann, Steinbro, Allé

Fotografi ubb-kk-2127-0080