Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Olav Kyrres gate 29

Balkong, Brostein, Kino, Kinematografer, Balustrade

Fotografi ubb-kk-n-255-033

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Olav Kyrres gate 29

Reklameskilt, Forsikringsselskap, Inngangsparti, Vindu, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Fotografi ubb-kk-n-176-010

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Olav Kyrres gate 29

Statuer/Skulptur, Balkong, Reklameskilt, Forsikringsselskap, Vindu, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Fotografi ubb-kk-n-176-009

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Balkong, Reklameskilt, Forsikringsselskap, Kino, Musikkhandel, Assuranceselskaper, Kinematografer

Fotografi ubb-kk-nax-0322