Anders Beer Wilse

[Trefoldighetskirken]

Trefoldighetskirken

Snø, Kirke, Vinter, Kiosk, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00428-001

Anders Beer Wilse

[Youngstorget]

Bygninger, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vinter

Fotografi ubb-bs-q-00428-002

Knud Knudsen

Trefoldighedskirken i Kristiania

Sentralkirke oppført i nygotisk stil. Arkitekttegninger av Alexis de Chate

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0854

Triality Church, Akers Street-St. Olafs Chuch in the Distance, Christiania, Norway

Gatelys, Kvinne, Woman, Barn, Child, Hund, Kirke, Gate, Mann, Man, Trikkeskinner, Hestekjerre

Fotografi ubb-bs-ok-15319

Marcus Selmer

Trefoldighedskirken i Christiania

Fotografi i visittkortstørrelse

Bygninger, Kirke, Visittkortfotografi

Fotografi ubb-bs-fol-01871-026c

Knud Knudsen

Trefoldighedskirken i Kristiania.

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-1110

Anders Beer Wilse

[Utsikt fra tårnet på Grand hotell mot Trefoldighetskirken]

Utsikt fra tårnet på Grand hotell mot Trefoldighetskirken

Oversiktsbilde, Overview, Skorstein, Tak

Fotografi ubb-bs-q-00428-003

Knud Knudsen

Trefoldighedskirken i Kristiania

Akersgata 60 Oppført i nygotisk stil som sentralkirke med kuppel. Kirken ble innviet i 1858. Altertavlen malt av Adolph Tidemand.

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-0682