Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken]

1961-08-19

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139465

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fagernes]

1964-08-11

Fagernes

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-143625

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken]

1964-08-11

Sandviken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-143534

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken]

1961-08-19

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139473