Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Mann, Tropehjelm

Fotografi ubb-bs-fol-00617-010b

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Barn, Jernbaneskinner, Havn

Fotografi ubb-bs-fol-00617-006b

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Skip, Havn

Fotografi ubb-bs-fol-00617-001

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Havn, Gruppe

Fotografi ubb-bs-fol-00617-005b

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Havn, Jernbanevogn

Fotografi ubb-bs-fol-00617-006a

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Havn, Seilskip

Fotografi ubb-bs-fol-00617-008b

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Seilskip

Fotografi ubb-bs-fol-00617-009a

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Dampskip

Fotografi ubb-bs-fol-00617-007a

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Jernbaneskinner, Havn

Fotografi ubb-bs-fol-00617-007c

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Bolighus, Gate, Tre

Fotografi ubb-bs-fol-00617-010a

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Havn, Seilskip

Fotografi ubb-bs-fol-00617-008a

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Dampskip, Mann, Sjøfart

Fotografi ubb-bs-fol-00617-007b

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906

Seilskip

Fotografi ubb-bs-fol-00617-009b