Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviksveien. Amalie Skrams vei]

1963-06-06

Sandviksveien. Amalie Skrams vei

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109231

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sandviken, Bergen

1960-07-04

D/S "Firda" (1900-1960) tilhørende Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane i opplag etter 60 år i tjeneste. Dagen etter, 5. juli, brøt skipet opplaget og ble slept til Nederland for opphugging. Kilde: Ove Walle

Flyfoto, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Sjøflyhavn

Fotografi ubb-w-f-009470

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken. Sandvikslien]

1962-07-18

Sandviken. Sandvikslien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sjøbod, Industriområde

Fotografi ubb-w-f-080395

Atelier K. Knudsen

Bergen: Kvindernes bygning-Sandviken

Kvindernes bygning A/S, tilhørte Bergen Kvinnesaksforening. For "enslig stillede, selverhvervende kvinner". Arkitekt: Egill Reimers

Gatelys, Bygninger, Postkort, Bolighus

Fotografi ubb-kk-pk-0779

Atelier K. Knudsen

Bergen: Kvindernes bygning-Sandviken

Kvindernes bygning A/S, tilhørte Bergen Kvinnesaksforening. For "enslig stillede, selverhvervende kvinner". Arkitekt: Egill Reimers

Gatelys, Bygninger, Postkort, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nax-0311