Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

I bakgrunnen huset til Samson J, Skaale ferdig oppført. Huset ble senere påbygd og står i dag som Rosendal Turisthotell på Skåla.

Bygd, Tradisjonelle båttyper, Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Naust, Tømmer

Fotografi ubb-kk-1318-1241

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred

Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-1318-1244

Andreas Elias Røvde

Skaalurens Skibsværft. Rosendal.

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skipsbygging - verftsindustri, Bolighus, Residential Building, Sjøbod, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-015

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

Fra venstre Skålabuo og huset til Samson J Skaale.

Skipsbygging - verftsindustri, Naust, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1242

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Skaalurens Skibsbyggeri

Robåt, Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-1318-0413

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Skaalurens Skibsbyggeri. Omkring 1850 begynte Tørris Skaaluren å bygge båter Skålafjøra. Knut Skaaluren(1849-1911) overtok ledelsen av skipsbyggeriet i 1872. Det ble bygd mange kutre og galeaser. Gravhaugen på bildet er trolig Årmannshaug.

Gård, Fjell, Bygd, Robåt, Kirke, Skipsbygging - verftsindustri, Seilskip, Mann, Man, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0288

Severin Kannelønning

[Skip under bygging. "Expedit". 680 T.B.R. 1901]

Skip under bygging. "Expedit". 680 T.B.R. 1901

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Trematerialer, Skur, Helletak, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-017

Atelier KK

[Repro av seilskip]

Repro av seilskip

Skipsbygging - verftsindustri, Seilskip, Sjøsetting, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-018