Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-11-05

Et brev på en side skrevet for hånd på papir fra Hotel Borg, hotellet Shetelig bodde på under oppholdet i Reykjavik. I brevet oppsummerer Shetelig sine inntrykk etter noen ukers opphold på Island.

Brev, Reiseskildring

Brev ubb-ms-1198-33-03

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Veggteppe

Fotografi ubb-bs-fol-00623-002

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-337-009

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Portrettmaleri

Fotografi ubb-bs-fol-00623-021

Diplom datert 1339, 24. juni. Tungustveit, Skagafjördur (Reykir, Island)

1339-06-24

Fem islendinger kunngjør at Arngerd Torgilsdatter gav Einar Gilsson og sin datter Arnfrid alle de penger hun ble tildømt i Bergen fra Margrete, Jonskarts datter.

Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0020

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Album ubb-bs-fol-00623

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-018

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.1947.

1947-06-11

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en gave fra De Sandvigske Samlinger til Islands National Museum.

Brev, Arkeologi, Gave, Museer

Brev ubb-ms-1201-248-31

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Veggteppe

Fotografi ubb-bs-fol-00623-003

Mathias Thordarson

Brev fra Mathias Thordarson til A.W. Brøgger. 1938.

1938-01-26

Avskrift av brev fra Mathias Thordarson til A.W. Brøgger. Thordarson ønsker å oversette og offentliggjøre Sheteligs artikkel om Islands graver og oldsaker.

Brev, Arkeologi, Island – arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-12

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tromholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Fotografi ubb-bs-fol-00623-000

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Stol, Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-001

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Øks, Sverd

Fotografi ubb-bs-fol-00623-009

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Portrettmaleri

Fotografi ubb-bs-fol-00623-020

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Islandsjubileet

By- og småsteder, Båt, Havn

Fotografi ubb-kk-n-337-013

Atelier K. Knudsen

Reykjavik

By- og småsteder, Portal, Sykkel, Gate

Fotografi ubb-kk-pk-2358a

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-337-012

Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-10-28

Et brev på tre sider skrevet for hånd på papir fra Hotel Borg, hotellet Shetelig bodde på under oppholdet i Reykjavik. I brevet til Brøgger skriver Shetelig om oppholdet sitt på Island.

Brev, Reiseskildring

Brev ubb-ms-1198-33-02

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tromholts reise til Island vinteren 1883/1884

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Fotografi ubb-bs-fol-00623-010

Atelier K. Knudsen

Reykjavik

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2344a

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tromholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Fotografi ubb-bs-fol-00623-000

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Veggteppe, Prekestol

Fotografi ubb-bs-fol-00623-004

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Døpefont

Fotografi ubb-bs-fol-00623-015

Atelier KK

Den flaggsmykkede havn i Reykjavik

By- og småsteder, Havn, Kaianlegg, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0080

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-09

Avskift fra 1951. Brøgger takker for brev fra Reykjavik og ønsker at Shetelig skal reise til Oslo med Bøe. Han spekulerer også i hvorfor han ikke vant rektorvalget ved Universitetet i Oslo.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-13

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Islandsjubileet

By- og småsteder, Flag, Flagg, Båt, Dampskip, Havn, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-n-337-014

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Fotografi ubb-bs-fol-00623-006

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-337-011

Atelier KK

Utsigt over Reykjavik

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0081

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Figur

Fotografi ubb-bs-fol-00623-013

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Smykke, Brosje, Veggteppe, Krusifiks

Fotografi ubb-bs-fol-00623-005

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Seng

Fotografi ubb-bs-fol-00623-007

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Runeskrift

Fotografi ubb-bs-fol-00623-022

Ukjent

[Kjøpmann Olaf Andersens sine reiser 1934-1951]

Usikker om det er Olaf Andersen som er fotografen, og om det er Olaf Andersen, men trolig er det det. Albumet er hovudsakleg av han og sin kone ...

Interiør, Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Foss, Monument, Personbil, Andre verdenskrig, Bombenedslag, Gruppeportrett, Ski, Mannsportrett, Snø, Skipsdekk, Familieportretter, Skitur, Kvinneportrett, Isbre, Ferie, Fjellvidde, Bil, Car, Stavkirke, Fjellbygd, Krigsskip, Ku, Hund, Studioportrett, Vinter, Forlis, Fiskestang, Hage, Baby, Buss, Eldre kvinneportrett, Dyrehage, Park, Begravelse, Laksefiske, Hotellgjest, Høne, Strikking, Reise, Barneportrett, Fontene, Geit, Elg, Sjiraff, Chow Chow, Hytte, Fødselsdag, Jul, Kongelig besøk, Julepynt

Album ubb-bs-fol-02352

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-016

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Figur

Fotografi ubb-bs-fol-00623-014

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-017

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-019

Atelier KK

Utsikt over Reyjkavik

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0059

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjannstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Krukke, Drikkehorn, Skje

Fotografi ubb-bs-fol-00623-012

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-337-008

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-337-010

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Krukke, Krusifiks

Fotografi ubb-bs-fol-00623-011

George Willoughby

[Bilkø i Reykjavik]

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Vei, Bil, Car

Fotografi ubb-bs-ok-20085