Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-11-05

Et brev på en side skrevet for hånd på papir fra Hotel Borg, hotellet Shetelig bodde på under oppholdet i Reykjavik. I brevet oppsummerer Shetelig sine inntrykk etter noen ukers opphold på Island.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev

Brev ubb-ms-1198-33-03

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Veggteppe

Fotografi ubb-bs-fol-00623-002

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-337-009

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Portrettmaleri

Fotografi ubb-bs-fol-00623-021

Diplom datert 1339, 24. juni. Tungustveit, Skagafjördur (Reykir, Island)

1339-06-24

Fem islendinger kunngjør at Arngerd Torgilsdatter gav Einar Gilsson og sin datter Arnfrid alle de penger hun ble tildømt i Bergen fra Margrete, Jonskarts datter.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Rettssak, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0020

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Album ubb-bs-fol-00623

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-018

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.1947.

1947-06-11

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en gave fra De Sandvigske Samlinger til Islands National Museum.

Arkeologi, Brev, Gaver, Museer

Brev ubb-ms-1201-248-31

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Veggteppe

Fotografi ubb-bs-fol-00623-003

Mathias Thordarson

Brev fra Mathias Thordarson til A.W. Brøgger. 1938.

1938-01-26

Avskrift av brev fra Mathias Thordarson til A.W. Brøgger. Thordarson ønsker å oversette og offentliggjøre Sheteligs artikkel om Islands graver og oldsaker.

Arkeologi, Brev, Island – arkeologi

Brev ubb-ms-1201-177-12

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tromholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Fotografi ubb-bs-fol-00623-000

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Stol, Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-001

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Øks, Sverd

Fotografi ubb-bs-fol-00623-009

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Portrettmaleri

Fotografi ubb-bs-fol-00623-020

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Islandsjubileet

By- og småsteder, Cities and villages, Båt, Boat, Havn

Fotografi ubb-kk-n-337-013

Atelier K. Knudsen

Reykjavik

Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Portal

Fotografi ubb-kk-pk-2358a

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-337-012

Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-10-28

Et brev på tre sider skrevet for hånd på papir fra Hotel Borg, hotellet Shetelig bodde på under oppholdet i Reykjavik. I brevet til Brøgger skriver Shetelig om oppholdet sitt på Island.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev

Brev ubb-ms-1198-33-02

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tromholts reise til Island vinteren 1883/1884

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Fotografi ubb-bs-fol-00623-010

Atelier K. Knudsen

Reykjavik

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-2344a

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tromholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Fotografi ubb-bs-fol-00623-000

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Veggteppe, Prekestol

Fotografi ubb-bs-fol-00623-004

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Døpefont

Fotografi ubb-bs-fol-00623-015

Atelier KK

Den flaggsmykkede havn i Reykjavik

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Kaianlegg, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0080

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-09

Avskift fra 1951. Brøgger takker for brev fra Reykjavik og ønsker at Shetelig skal reise til Oslo med Bøe. Han spekulerer også i hvorfor han ikke vant rektorvalget ved Universitetet i Oslo.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-13

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Islandsjubileet

By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Havn, Flag, Flagg, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-n-337-014

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie

Fotografi ubb-bs-fol-00623-006

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-337-011

Atelier KK

Utsigt over Reykjavik

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0081

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Figur

Fotografi ubb-bs-fol-00623-013

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Smykke, Brosje, Veggteppe, Krusifiks

Fotografi ubb-bs-fol-00623-005

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Bed, Seng

Fotografi ubb-bs-fol-00623-007

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Runeskrift

Fotografi ubb-bs-fol-00623-022

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-016

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Figur

Fotografi ubb-bs-fol-00623-014

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-017

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00623-019

Atelier KK

Utsikt over Reyjkavik

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0059

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjannstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Krukke, jar, Drikkehorn, Skje

Fotografi ubb-bs-fol-00623-012

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-337-008

Atelier K. Knudsen

[Reykjavik]

Besøk på Island

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-337-010

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjanstandsfotograferinger fra Sophus Tormholts reise til Island vinteren 1883/1884

Museumshistorie, Krukke, jar, Krusifiks

Fotografi ubb-bs-fol-00623-011

George Willoughby

[Bilkø i Reykjavik]

Statue/Skulptur, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Vei

Fotografi ubb-bs-ok-20085