Atelier KK

[Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S]

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S

Skipsmaskin

Fotografi ubb-kk-n-234-024

Atelier KK

[Utstillingsvindu. Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921]

Utstillingsvindu. Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Vindu, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-234-014

Atelier KK

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Skipsmaskin

Fotografi ubb-kk-n-234-025

Atelier KK

[Utstillingsvindu. Vestlandske Automobil & Motorforretning ca 1921]

Utstillingsvindu. Vestlandske Automobil & Motorforretning ca 1921

Vindu, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-234-013

Atelier KK

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Skipsmaskin

Fotografi ubb-kk-n-234-026