Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-026

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Interiør, Interior, Oppdragsfoto, Mann, Man, Dress, Suit, Talerstol

Fotografi ubb-kk-n-428-112a

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Blomster, Mann, Man, Flag, Flagg, Talerstol, Mikrofon

Fotografi ubb-kk-n-412-018

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-028

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-023

Atelier KK

[1. mai tog 1934]

1934-05-01

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Balkong, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Paraply, 1. mai, Parole

Fotografi ubb-kk-n-387-143

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Interiør, Interior, Uniform, Oppdragsfoto, Mann, Man, Publikum, Dress, Suit, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-428-111a

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Interiør, Interior, Uniform, Oppdragsfoto, Mann, Man, Publikum, Dress, Suit, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-428-111b

Atelier KK

[1. mai tog 1934]

1934-05-01

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Balkong, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Paraply, 1. mai

Fotografi ubb-kk-n-387-145

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Blomster, Mann, Man, Flag, Flagg, Talerstol, Mikrofon

Fotografi ubb-kk-n-412-019

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-022

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-029

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne, publikum]

Oppdragsgiver: Vestlandske Bondestevne

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Mann, Man, Publikum, Mellomformat, Medium format

Fotografi ubb-kk-n-416-039

Knud Knudsen

[Knud Knudsen fotoatelier]

Knud Knudsen fotoatelier. Oppført i 1885 og tegnet av arkitekten Hans Henrich Jess

Bygninger, Reklame, Fotoatelier, Glassatelier

Fotografi ubb-kk-2127-2206

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne, publikum]

Oppdragsgiver: Vestlandske Bondestevne

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Mann, Man, Publikum, Mellomformat, Medium format

Fotografi ubb-kk-n-416-040

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Interiør, Interior, Uniform, Oppdragsfoto, Mann, Man, Publikum, Dress, Suit, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-428-110

Atelier KK

[1. mai tog 1934]

1934-05-01

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Balkong, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Paraply, 1. mai

Fotografi ubb-kk-n-387-144

Marcus Selmer

Holdt's Hotel

Prospektnummer 28

Gatelys, Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate

Fotografi ubb-bs-q-01127

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Interiør, Interior, Oppdragsfoto, Mann, Man, Dress, Suit, Talerstol

Fotografi ubb-kk-n-428-112b

Jacobsen (fotograf)

[Folkeavstemmingen 1905]

1905-08-13

Postkort, Crowd, Folkemengde, Barnevogn

Fotografi ubb-bs-fol-00487-011d

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-025

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne, mann på talerstol]

Oppdragsgiver: Vestlandske Bondestevne

Interiør, Interior, Mann, Man, Flag, Flagg, Talerstol, Mellomformat, Medium format

Fotografi ubb-kk-n-416-041

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne, mann på talerstol]

Oppdragsgiver: Vestlandske Bondestevne

Interiør, Interior, Mann, Man, Flag, Flagg, Talerstol, Mellomformat, Medium format

Fotografi ubb-kk-n-416-038

Jacobsen (fotograf)

13 august 1905.

1905-08-13

Postkort

Fotografi ubb-bs-fol-00487-011a

Ukjent

[Herre til hest på Engen ved Holdts Hotel / Logehaven]

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Rytter

Fotografi ubb-bs-ok-10525

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Blomster, Mann, Man, Flag, Flagg, Talerstol, Mikrofon

Fotografi ubb-kk-n-412-020

Ralph L. Wilson

[Holdt´ Hotel]

Kvinne, Woman, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Mann, Man

Fotografi ubb-thw-0072

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Blomster, Mann, Man, Flag, Flagg, Publikum, Talerstol, Mikrofon

Fotografi ubb-kk-n-412-021

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-027

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-024

Atelier KK

[Vestlandske Bondestevne]

Ukjent år

Interiør, Interior, Uniform, Mann, Man, Publikum

Fotografi ubb-kk-n-412-030