Gustaf Lewenhaupt

Øverste Kammerherre for Kongen underretter Christian Magnus Falsen at Stortings deputasjon sin taffel er i Kronprinsens Sal.

1823-06-18

1800-tallet, Innbydelse, Taffel

Brev ubb-ms-0178-f-14

Gustaf Lewenhaupt

Kongelige Majestets kammerherre har den ære å underrette Christian Magnus Falsen at den kongelige familien mottar mandag den 23. førstkommende i anledning Hans Majestets Kronprinsens forloving.

1823-06-21

Stortingets deputasjon samles i Stora Galleriet ved Kongens Store Sengekammer.

1800-tallet, Innbydelse

Brev ubb-ms-0178-f-13

Gustaf Lewenhaupt

Kongens Majestets Øverste Kammerherre anmoder den norske Stortingets deputasjon å innfinne seg neste torsdag den 19. juni i Kongen Majestets rom klokken 11.

1823-06-16

Hans Kongelige Majestet mottar Hennes Kongelige Majestet Kronprinsessen.

1800-tallet, Innbydelse, Giftemål

Brev ubb-ms-0178-f-17