Knud Knudsen

Parti fra Fosnæs mod Stryenskaupen, Opstryn, Nordfjord

Vann, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2407

Atelier KK

Stryen, Videsæter

Bildet er tatt ved østre Fosdøla bro på Fosnes i Oppstryn. Fjellet Hjellehyrna i bakgrunnen.

Landskap, Barn, Vei, Gutt, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-nss-022-003