Eduard Wilhelm Moss

[Vetrlidsalmenningen]]

Nilsens eftf. fotografstudio på toppen av Vetrlidsallmenningen 1

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Fjell, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Flag, Flagg, Reklameskilt, Glassatelier, Fotografisk atelier, Folk

Fotografi ubb-bs-ok-15945

Oppi kortforlag

Bergen. Hanseatisk Museum

Til høyre ser vi stillaset som var bygget som en bro fram til kaikanten i Vågen. Over denne broen ble det transportert tunnelmasse, stein m.m., fra anleggsarbeidet i forbindelse med bygging av traseen for Fløibanen. ...

Museum, Postkort, Hest, Bygninger, Hestekjerre, Glassatelier, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-bros-03439

Ralph L. Wilson

[Vetrlidsallmenningen / Kong Oscars gate]

Fotograf Hareides fotografiske atelier på toppen av Vetrlidsallmenningen 1

Politi, Uniform, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Allmenning, Glassatelier, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-wil-x-189

K. Knudsen & Co.

Bergen : Nedre Torvet mod Kong Oscarsgt.

Fotograf Nilsens fotografiske atelier på toppen av Vetrlidsallmenningen

Møbelforretning, Postkort, Gate, Lastebil, Kjøtthandel, Stråhatt, Brostein, Håndkjerre, Fotograf, Photographer, Matrosdress, Glassatelier, Fotografisk atelier, Bud

Fotografi ubb-kk-pk-0886

Atelier KK

Bergen: Torvet

Fotograf Hareides fotogafiske atelier på toppen av Vetrlidsallemnningen 1

Museum, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Lastebil, Drosje, Forretningsgård, Tønne, Glassatelier, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-kk-pk-3104

Oppi kortforlag

Bergen. Hanseatisk Museum

Kortnummer 206

Museum, Postkort, Hest, Bygninger, Hestekjerre, Glassatelier, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-bros-03439

K. Knudsen & Co.

[Vågsbunnen]

Fotograf Harald Nilsens fotografiske atelier på toppen av Vetrlidsallmenningen 1

Bygninger, Gate, Crowd, Folkemengde, Kiosk, Aviskiosk, Glassatelier, Fotografisk atelier, Karnapp, Telefonkiosk

Fotografi ubb-kk-nkx-0100