Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 31

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-030

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 68: [En skjønt udskaaret Kiste paa Fjeldsende]

1848-07

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-065