Bjørn Helland-Hansen

Syd for Silkimuodka (ved veien 36,5 km nord for Vittangi).

1912-04-27

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0055

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0027

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett, kvinne med hundehvalp, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0042

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Stabbur, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Stabbur

Fotografi ubb-ms-2146-b-0049

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Vinterlandskap ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0022

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Våningshus, Vittangi. Mann og gutt står utenfor huset.

Mann, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-b-0048

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Stabbur, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Stabbur

Fotografi ubb-ms-2146-a-0049

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal III 1912. Vittangi, Lappmarken.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-009

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-b-0052

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken I.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-003

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett av kvinne som leser, Vittangi.

Kvinne, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0046

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Våningshus i Vittangi. Gutt og mann utenfor huset.

Mann, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-a-0051

Bjørn Helland-Hansen

Ved Sillkimuodka.

1912-04-27

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0056

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett, kvinne og mann, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Langpipe

Fotografi ubb-ms-2146-a-0044

Johannes Persen

[Uten tittel]

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-014

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Termometerhus ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0023

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-a-0052

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0037

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal II 1912, under reise i Lappmarken.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-008

Ukjent

[Uten tittel]

Fra Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Snø, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-g-003

Bjørn Helland-Hansen

Lappmarken I 1912.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-011

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0031

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Målestasjon ved Vittangi. Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0018

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Landskap ved Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0034

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Vångingshus, Vittangi. To kvinner og gutt står utenfor huset.

Kvinne, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-b-0050

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Snøsmelting, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0053

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Snøsmelting, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0040

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0032

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett av kvinne som leser, Vittangi.

Kvinne, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0046

Ukjent

[Uten tittel]

Målestasjon, Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Snø, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-h-002

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett, kvinne og mann, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Langpipe

Fotografi ubb-ms-2146-b-0045

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Målestasjon ved Vittangi. Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0019

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Vångingshus, Vittangi. To kvinner og gutt står utenfor huset.

Kvinne, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-a-0050

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett av tre kvinner, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0039

Ukjent

[Uten tittel]

Målestasjon, Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Snø, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-g-001

Ukjent

[Uten tittel]

Målestasjon, Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Snø, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-h-001

Bjørn Helland-Hansen

Lappmarken II 1912.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-012

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Termometerhus ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0024

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal, Lappmarken, april-mai 1911.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-001

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Snøfelt ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0026

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Landskap ved Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0033

Ingebrigt Grøndahl

Meteorologisk Journal, Vittangi. April-mai 1912.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-015

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Vinterlandskap ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0021

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken III 1912.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-013

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0036

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett av kvinne, Vittangi.

Kvinne, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0047

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0037

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett, kvinne og mann med hundehvalp, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0043

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Temperaturgraf, Vittangi 1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0041

Bjørn Helland-Hansen

Reise i Lappmarken II.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-004

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Våningshus i Vittangi. Gutt og mann utenfor huset.

Mann, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-b-0051

Bjørn Helland-Hansen

Ved Sillkimuodka.

1912-04-27

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0056

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0032

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Landskap ved Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0035

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Landskap ved Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0033

Bjørn Helland-Hansen

Snesnitt fra marken ved termometerhuset

1912-04-12

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0029

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Våningshus, Vittangi. Mann og gutt står utenfor huset.

Mann, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt, Våningshus

Fotografi ubb-ms-2146-a-0048

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0030

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Vinterlandskap ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0020

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Temperaturgraf, Vittangi 1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0041

Bjørn Helland-Hansen

Termometerhus ved Vittangi

1912-04-12

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0025

Ingebrigt Grøndahl

Kladdejournal I 1912, under reiser i Tromsø amt og Lappmarken.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-007

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett, kvinne og mann, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Langpipe

Fotografi ubb-ms-2146-a-0045

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-20

Vittangi

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0036

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Portrett, familie, Vittangi.

Interiør, Kvinne, Familieportretter, Mann, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gutt

Fotografi ubb-ms-2146-a-0054

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Termometerhus ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0024

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett av tre kvinner, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0039

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-24

Portrett av kvinne, Vittangi.

Kvinne, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0047

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

Termometerhus ved Vittangi, Nord-Sverige.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0023

Ukjent

Vittangi. Observationer over Veirforhold fra Prestegaarden 1910-1912.

Feltbok fra Lappmarks-ekspaedisjonen 1911-1912.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Dagbok, Feltbok

Dagbok ubb-ms-2146-i-016

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-25

Snøsmelting, Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0053

Ukjent

[Uten tittel]

Reinsdyr, Lappmarks-ekspedisjonen 1911-1912.

Snø, Reinsdyr, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-g-002

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-12

Målestasjon ved Vittangi.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0028