Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2, 4, 6

1961-02-22

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Boktrykkeri

Fotografi ubb-bros-02310

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Steinhelle, Trebygning, Boktrykker

Fotografi ubb-bros-02326

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Sett fra Øvre Korskirkesmug inn mot gårdsplasssen.

Gårdsplass, Steinhelle, Trebygning

Fotografi ubb-bros-02328

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Steinhelle, Dør, Steinkjeller, Boktrykker

Fotografi ubb-bros-02325

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

Vindu, Trebygning

Fotografi ubb-bros-02315

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Boktrykkeri

Fotografi ubb-bros-02316

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Øvre Korskirkesmug 2, fra gårdsplassen sett fra smuget fra nord. Til venstre frembygningen, til høyre uthus. Fotografert mot smuget.

Gatelys, Gutt, Boy, Smau, Steinhelle, Murhus

Fotografi ubb-bros-02313

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Øvre Korskirkesmug 2. Til venstre frembygningen, til høyre uthus.

Port, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-02314

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug

Bolighus, Residential Building, Smau, Brostein

Fotografi ubb-bros-02280

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2. Fra gårdsplassen sett fra nord

1961-02-22

Gårdsplass, Steinhelle, Stige

Fotografi ubb-bros-02312

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Steinhelle, Trebygning, Stige, Benk

Fotografi ubb-bros-02327